"Ali Fiscali, misstanden bij de Nederlandse Belastingdienst"

In dit boek neemt de schrijver u mee in een nachtmerrie die zowat werkelijkheid lijkt te worden.
Het kantoor van een accountant wordt via een reguliere fiscale controle bezocht door een vooringenomen belastingcontroleur, die al snel de bijnaam Ali Fiscali toebedeeld krijgt door de vennoten van het bezochte kantoor.
Op zeer achterdochtige wijze wordt werkelijk alles overhoop gehaald, tot in het ridicule toe.
De controleur beticht hen van allerlei duistere zaakjes, die zich echter uitsluitend afspelen in zijn eigen hoofd. Ali verliest al snel de werkelijkheid uit het oog en laat zijn fantasie volledig de vrije loop.

De controle beslaat een periode van meer dan een jaar waarin de inspecteur de gecontroleerden menig slapeloze nacht bezorgt.

Na 10 maanden brengt de controleur zijn definitieve rapport uit. De inhoud ervan is smadelijk, insinuerend en staat bol van de fouten.

De ondernemers laten het hier niet bij zitten en zijn genoodzaakt een duur, maar gerenommeerd fiscaal adviseur in te huren en stellen bij voorbaat de belastingdienst aansprakelijk voor alle kosten die hieruit zullen voortvloeien. Er volgt een juridische procedure die veel tijd en energie vergt.

Het boek is geschreven als een roman waarin werkelijkheid en fictie hand in hand gaan. De spanning die als een rode draad door het boek loopt wordt afgewisseld door een komische noot wanneer Ali met zijn vooringenomen mening iedere keer weer zijn neus stoot.

Naast zijn 'normale' werkzaamheden als belastingcontroleur, vervult Ali ook de functie van scheidsrechter bij de KNVB.
Alhoewel hij niet de capaciteiten heeft om als rechter van de belastingkamer op te treden, meet hij zich die  wel aan.